Steunpunt Ruimte en Wonen

Steunpunt Ruimte en Wonen

Steunpunt Ruimte & Wonen

 

Het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) is een van de dertien door de Vlaamse regering erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. SRW wil een beter inzicht verwerven in de transformatie in de ruimte en in het wonen die in Vlaanderen plaatsvinden en nagaan waarom en hoe de transformaties gebeuren. SRW bestaat uit een team Wonen, dat een verderzetting van het kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid is, en een team Ruimte.

Vanaf 1 januari 2012 zijn er 2 afzonderlijke steunpunten.

Steunpunt Ruimte www.steunpuntruimte.be

Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be